Integritetspolicy
 
Nedan beskriver och förklara vi 12 punkter om hur Rydgren och Son Fönsterputs AB jobbar för att du som kund skall känna dig trygg med hur vi behandlar och lagrar de uppgifter som du tillhanda hållit oss. Du som kund skall även veta att Rydgren och Son Fönsterputs AB uppfyller de krav som ställs för att värna om din integritet.
 
1.    Vad är GDPR
 
Från och med den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersatta den dåvarande Personuppgiftslagen (PUL), och gäller i hela EU. GDPR har utformats och tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter i avseende på hantering och spridning av dina personuppgifter Merparten av den tidigare PUL återfinns i GDPR.
 
2.    Vad är en personuppgift
 
En personuppgift är den information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer etc. Icke- personlig information som bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte, utan anses istället räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av band annat bokföringsregler.
 
3.    Hur behandlas dina personuppgifter 

 
Rydgren och Son Fönsterputs AB vill att du som kund skall känna dig trygg när du lämnar din personuppgifter till oss. Vi värnar om din personliga integritet och därför sker all behandling av personuppgifter utifrån de krav som återfinns i Dataskyddsförordningen GDPR och andra tillämpliga lagar.
 
4.    Vem är personuppgiftsansvarig
 
Rydgren och Son Fönsterputs AB med organisationsnummer 559180–3282 är personuppgiftsansvarig och ansvarar för den behandling av personuppgifter som sker.
 
5.    När sker en behandling av personuppgifter
 
Rydgren och Son Fönsterputs AB behandlar dina personuppgifter
·     när du blir ny kund hos oss
·     när du begär en offert
·     när du beställer fönsterputsning
·     när du söker kontakt med oss, tillexempel via e-post, telefon eller sms
·     när vi skickar en faktura till dig
·     när vi planerar din nästa fönsterputsning
·     när vi bokför din fönsterputsning
 
6.    Vilka finns registrerade
 
Rydgren och Son Fönsterputs AB lagrar i första hand endast den information som lagar och regler kräver att vi lagrar, tillexempel bokföringslagen. Vi lagrar även personuppgifter nödvändiga för planering av kommande fönsterputsningar
 
Vi lagrar din/ditt
·     adress
·     personnummer
·     namn
·     telefonnummer
·     ev. e-postadress
 
7.    När lämnar vi ut dina personuppgifter
 
Rydgren och Son Fönsterputs AB lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande. Däremot använder vi oss av systemleverantörer som indirekt då får tillgång till dina personuppgifter samt andra ombud som är nödvändiga för att vi skall kunna fylla våra åtaganden. Exempel på nödvändiga ombud kan tillexempel vara en redovisningsbyrå.
 
Vi använder dessa systemleverantörer och innehar även ett personuppgiftsbiträdes avtal med dessa
·     Fortnox AB
·     Google G-suite
·     Google Cloud Platform
 
8.    Hur länge finns dina uppgifter kvar hos oss
 
Rydgren och Son Fönsterputs AB behåller endast dina personuppgifter så länge som det krävs för att vi skall kunna fullgöra alla våra åtaganden eller det som krävs av lagen. Om det inte finns några åtaganden kommer dina personuppgifter att raderas från våra system.
 
9.    Hur skyddar vi dina personuppgifter
 
Rydgren och Son Fönsterputs AB har inför GDPR sett över sina rutiner och vidtagit de nödvändiga åtgärderna för att säkerställa att vi uppfyller de skydd av dina personuppgifter som lagen kräver. Vi har vidtagit åtgärder för att bland annat säkerställa att din personuppgifter skyddas mot otillbörlig återkomst, förändring och förstörelse.
 
10. Hur gör du för att ändra, radera eller få tillgång till de personuppgifterna som vi lagrar och behandlar
 

Du som kund kan alltid få veta vilka personuppgifter som vi har lagrade om dig. Om du skulle upptäcka att dessa är felaktiga personuppgifter kan du begära att de rättas till eller raderas. Kontakta oss i första hand via info@rydgrenochson.sealternativt sms/telefon 076-238 82 70. En gång per år har du som kund rätt att kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag på de personuppgifter vi har lagrade på dig.  För det krävs en skriftlig begäran. Ange ditt personnummer och kontaktuppgifter, underteckna sedan begäran och skicka in den till
 
Skatteberga 1432
247 92 Södra Sandby
SE
 
 
11. Hur kontaktar du oss
 
Har du frågor om behandlingen av dina kunduppgifter är du välkommen att kontakta oss via 
E-post:info@rydgrenochson.se
Tel: 076-238 82 70
Brev:  Skatteberga 1432
247 92 Södra Sandby
SE
 
12. Har du klagomål
 

Är du missnöjd med hur vi behandlar eller lagrar dina personuppgifter ber vi dig i första hand att kontakta oss så skall vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. Du har även rätt att lämna in en klagomålsanmälan till Datainspektionen, som är den ansvarande myndigheten för att säkerställa att lagstiftningen följs.